طراحی دستی - یه شب مهتاب
  • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

نام اثر : '' یه شب مهتاب '' برگرفته از شعر احمد شاملو (یه شب مهتاب)

ابزار مورد استفاده : آبرنگ ، مقوا فابریانو A3

سبک اجراء : تصویر سازی برای کودک

لیبل و طراحی : جغد

 

http://kdupload.ir/do.php?img=157عکس های بسیار زیبا از نقاشی دیواری
  • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

http://kdupload.ir/do.php?img=57

 

 

برای دیدن همه عکس ها به ادامه مطلببرویدعکس های بسیار زیبا از نقاشی دیواری
  • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

http://kdupload.ir/do.php?img=36

 

برای دیدن همه عکس ها به ادامه مطلببرویدطراحی دستی - فیل و فنجان
  • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

نام اثر : '' فیل و فنجان ''

ابزار مورد استفاده : مداد رنگ

لیبل و طراحی : جغد

 

http://kdupload.ir/do.php?img=7عکس های بسیار زیبا از نقاشی دیواری
  • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

http://kdupload.ir/do.php?img=134

 

برای دیدن همه عکس ها به ادامه مطلببرویدعکس های بسیار زیبا از نقاشی دیواری
  • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

http://kdupload.ir/do.php?img=123

 

برای دیدن همه عکس ها به ادامه مطلببرویدعکس های بسیار زیبا از نقاشی دیواری
  • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

http://kdupload.ir/do.php?img=114

 

برای دیدن همه عکس ها به ادامه مطلببرویدعکس های بسیار زیبا از نقاشی دیواری
  • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

http://kdupload.ir/do.php?img=111

 

برای دیدن همه عکس ها به ادامه مطلببرویدطراحی دستی - چرخه رنگ
  • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

نام اثر : '' چرخه رنگ ''

ابزار مورد استفاده : مداد رنگ ، مداد B4 , مداد B6

لیبل و طراحی : جغد

 

http://kdupload.ir/do.php?img=137عکس های بسیار زیبا از نقاشی دیواری (Usa,Spain)
  • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

 http://kdupload.ir/do.php?img=103

 

برای دیدن همه عکس ها به ادامه مطلببروید