طراحی دستی - تنهایی
  • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

نام اثر : تنهایی

ابزار مورد استفاده : آبرنگ و گواش

لیبل و طراحی : جغد

 

http://kdupload.ir/uploads/The-Night.jpgطراحی دستی - آدمک برفی
  • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

نام اثر : '' آدمکِ برفی ''

ابزار مورد استفاده : آبرنگ ، مقوا فابریانو

سبک اجراء : تصویر سازی برای کودک

لیبل و طراحی : جغد

 

http://kdupload.ir/uploads/Winner.jpgطراحی دستی - شب پُر ستاره
  • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

نام اثر : شب پُر ستاره

ابزار مورد استفاده : گواش مشکی و راپید

لیبل و طراحی : جغد

 

http://kdupload.ir/do.php?img=193طراحی دستی - طراحی کوچک
  • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

نام اثر : طراحی کوچک

ابزار مورد استفاده : مداد B4 ، کاغذ A4

لیبل و طراحی : جغد

 

http://kdupload.ir/do.php?img=184طراحی دستی - یه شب مهتاب
  • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

نام اثر : '' یه شب مهتاب '' برگرفته از شعر احمد شاملو (یه شب مهتاب)

ابزار مورد استفاده : آبرنگ ، مقوا فابریانو A3

سبک اجراء : تصویر سازی برای کودک

لیبل و طراحی : جغد

 

http://kdupload.ir/do.php?img=157طراحی دستی - فیل و فنجان
  • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

نام اثر : '' فیل و فنجان ''

ابزار مورد استفاده : مداد رنگ

لیبل و طراحی : جغد

 

http://kdupload.ir/do.php?img=7طراحی دستی - چرخه رنگ
  • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

نام اثر : '' چرخه رنگ ''

ابزار مورد استفاده : مداد رنگ ، مداد B4 , مداد B6

لیبل و طراحی : جغد

 

http://kdupload.ir/do.php?img=137طراحی دستی - مشاهده نامرئی
  • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

نام اثر : '' مشاهده نامرئی ''

ابزار مورد استفاده : راپید، مداد رنگ

لیبل و طراحی : جغد

 

http://kdupload.ir/do.php?img=136طراحی دستی - همه چیز فقط یک سرگرمی است
  • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

نام اثر : '' همه چیز فقط یک سرگرمی است ''

ابزار مورد استفاده : راپید

لیبل و طراحی : جغد

 

http://upload7.ir/images/57599808267869181595.jpgطراحی دستی - چشم و یو اس بی
  • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

نام اثر : چشم و یو اس بی

ابزار مورد استفاده : مداد B4 و B6 ، محو کن

لیبل و طراحی : جغد

 

http://upload7.ir/images/28638931203495884529.jpg