طراحی دستی - مشاهده نامرئی
  • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

نام اثر : '' مشاهده نامرئی ''

ابزار مورد استفاده : راپید، مداد رنگ

لیبل و طراحی : جغد

 

http://kdupload.ir/do.php?img=136عکس های فوق العاده خلاق از نقاشی محیطی و شهری
  • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

http://kdupload.ir/do.php?img=141

 

برای دیدن همه عکس ها به ادامه مطلببرویدعکس های بسیار زیبا از نقاشی دیواری (Italy)
  • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

http://kdupload.ir/do.php?img=154

 

برای دیدن همه عکس ها به ادامه مطلببرویدپوستر 920701
  • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

طراحی و اجراء توسط خدمات طراحی و گرافیکی جغد

 

اجراء و لیبل : جغد

برنامه مورد استفاده :Adobe Photoshop CS6

 

http://kdupload.ir/do.php?img=156عکس های بسیار زیبا از نقاشی دیواری (France)
  • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

 

http://upload7.ir/images/25973037487369354567.jpg

 

برای دیدن همه عکس ها به ادامه مطلببرویدعکس های فوق العاده خلاق از نقاشی محیطی و شهری
  • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

http://upload7.ir/images/91698133977736738082.jpg

 

برای دیدن همه عکس ها به ادامه مطلببرویدطراحی دستی - دنیای جالب
  • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

نام اثر : دنیای جالب

ابزار مورد استفاده : مداد رنگ

لیبل و طراحی : جغد

 

http://upload7.ir/images/34264268392677070332.jpgمعرفی هنرمند - OakOak از فرانسه
  • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

معرفی هنرمند - OakOak از فرانسه

OakOak نام مستعار یک هنرمند فرانسوی است که با استفاده از قدرت خلاقیت خود آثاری را در سطح شهر خلق کرده است...

 

http://upload7.ir/images/01920991654147094835.jpg

 

برای دیدن همه عکس ها به ادامه مطلببرویدعکس های بسیار زیبا از نقاشی دیواری (France)
  • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

http://upload7.ir/images/30811723472550268883.jpg

 

 

برای دیدن همه عکس ها به ادامه مطلببرویدطراحی دستی - همه چیز فقط یک سرگرمی است
  • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

نام اثر : '' همه چیز فقط یک سرگرمی است ''

ابزار مورد استفاده : راپید

لیبل و طراحی : جغد

 

http://upload7.ir/images/57599808267869181595.jpg