پوستر 920701
  • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

طراحی و اجراء توسط خدمات طراحی و گرافیکی جغد

 

اجراء و لیبل : جغد

برنامه مورد استفاده :Adobe Photoshop CS6

 

http://kdupload.ir/do.php?img=156طراحی دستی - دنیای جالب
  • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

نام اثر : دنیای جالب

ابزار مورد استفاده : مداد رنگ

لیبل و طراحی : جغد

 

http://upload7.ir/images/34264268392677070332.jpgعکس های آموزنده از طراحی های سه بعدی و واقعی
  • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

عکس های آموزنده از طراحی های سه بعدی و واقعی

 

http://upload7.ir/images/38710026092509504458.jpg

 

برای دیدن همه عکس ها به ادامه مطلببرویدطراحی دستی - چشم و یو اس بی
  • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

نام اثر : چشم و یو اس بی

ابزار مورد استفاده : مداد B4 و B6 ، محو کن

لیبل و طراحی : جغد

 

http://upload7.ir/images/28638931203495884529.jpgطراحی دستی توسط مداد پلی کروم
  • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

ابزار مورد استفاده : مداد پلی کروم

لیبل و طراحی : جغد

 

http://upload7.ir/images/71017656496844765852.jpgپوستر 92.5.14
  • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

طراحی و اجراء توسط خدمات طراحی و گرافیکی جغد

 

اجراء و لیبل : جغد

برنامه مورد استفاده : Adobe Photoshop CS6

 

http://upload7.ir/images/42507658165404893728.jpgطراحی دستی - صبحانه زمین
  • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

نام اثر : صبحانه زمین

ابزار مورد استفاده : مداد رنگ

لیبل و طراحی : جغد

 

http://upload7.ir/images/71790567160099585537.jpgپوستر 92.04.21
  • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

طراحی و اجراء توسط خدمات طراحی و گرافیکی جغد

 

اجراء و لیبل : جغد

برنامه مورد استفاده : Adobe Photoshop CS6

 

http://upload7.ir/images/90583521596132966293.jpgطراحی دستی - صورت گرافیکی
  • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

طراحی دستی - صورت گرافیکی

ابزار مورد استفاده : مداد B4 - مداد رنگ

لیبل و طراحی : جغد

 

http://upload7.ir/images/75566738808372604465.jpgپوستر 92.04.06
  • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

طراحی و اجراء توسط خدمات طراحی و گرافیکی جغد

 

اجراء و لیبل : جغد

برنامه مورد استفاده :Adobe Photoshop CS6

 

http://uploadtak.com/images/328_Jandar.jpg