کارت ویزیت - زیبایی برلیان
  • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

طراحی و چاپ توسط خدمات طراحی و چاپ جغد

 

http://kdupload.ir/uploads/JOGHD/Berlian-Card.jpg

 

برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب برویدکارت ویزیت - بوتیک 32
  • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

طراحی و چاپ توسط خدمات طراحی و چاپ جغد

 

http://kdupload.ir/uploads/JOGHD/card1_a6e11.jpg

 

برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب برویدکارت ویزیت - پوشاک امید
  • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

طراحی و چاپ توسط خدمات طراحی و چاپ جغد

 

http://kdupload.ir/uploads/JOGHD/card1_12680.jpg

 

برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب برویدپوستر 920701
  • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

طراحی و اجراء توسط خدمات طراحی و گرافیکی جغد

 

اجراء و لیبل : جغد

برنامه مورد استفاده :Adobe Photoshop CS6

 

http://kdupload.ir/do.php?img=156طراحی دستی - دنیای جالب
  • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

نام اثر : دنیای جالب

ابزار مورد استفاده : مداد رنگ

لیبل و طراحی : جغد

 

http://upload7.ir/images/34264268392677070332.jpgعکس های آموزنده از طراحی های سه بعدی و واقعی
  • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

عکس های آموزنده از طراحی های سه بعدی و واقعی

 

http://upload7.ir/images/38710026092509504458.jpg

 

برای دیدن همه عکس ها به ادامه مطلببرویدطراحی دستی توسط مداد پلی کروم
  • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

ابزار مورد استفاده : مداد پلی کروم

لیبل و طراحی : جغد

 

http://upload7.ir/images/71017656496844765852.jpgپوستر 92.5.14
  • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

طراحی و اجراء توسط خدمات طراحی و گرافیکی جغد

 

اجراء و لیبل : جغد

برنامه مورد استفاده : Adobe Photoshop CS6

 

http://upload7.ir/images/42507658165404893728.jpgطراحی دستی - صبحانه زمین
  • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

نام اثر : صبحانه زمین

ابزار مورد استفاده : مداد رنگ

لیبل و طراحی : جغد

 

http://upload7.ir/images/71790567160099585537.jpgپوستر 92.04.21
  • مربوط به موضوع » <-CategoryName->

طراحی و اجراء توسط خدمات طراحی و گرافیکی جغد

 

اجراء و لیبل : جغد

برنامه مورد استفاده : Adobe Photoshop CS6

 

http://upload7.ir/images/90583521596132966293.jpg